Bostadsbolaget – Kyrkbyn, Göteborg

Dahlströms är ett familjeföretag med stark kultur, långsiktighet och stabilitet. Både kunder, anställda och leverantörer stannar ofta länge och relationerna brukar vara fortsatt goda även efter samarbetets slut. Flera kunder har vi haft sedan starten 1990 till exempel Skandia. Precis som kunderna har många av våra anställda varit med i både 15 och 20 år. Deras erfarenhet och kompetens skapar trygghet i anläggningsprojekt, både för er som beställer och för oss som ska garantera tidsplaner, kostnader och kvalitet.

BRF Delsjövägen, Göteborg

Först i Göteborg

Dahlströms har vuxit sedan starten 1990, men inte bara i storlek. Under 30 år i branschen har vi byggt upp kompetens, maskinpark, nätverk, organisation och ledning/värderingar så att vi nu kan åta oss anläggningsuppdrag med högt ställda krav. 2013 certifierades Dahlströms Entreprenad AB enligt FR 2000, som det första markentreprenadföretaget i Göteborg.

Vill du ha referenser från aktuella uppdragsgivare, kontakta oss för mer information.

Våra resurser i form av medarbetare och maskiner är naturligtvis i viss mån beroende på uppdrag. Vid större projekt anlitar vi underentreprenörer och anställer extra personal. Men för att kunna hålla en hög servicegrad och kvalitet har vi en kärntrupp av egna medarbetare och egna maskiner. Läs mer om oss här.